Komplexná výživa na všetky rastliny

+ Je možné využiť v celej záhrade – okrasnej aj úžitkovej, na vonkajšie aj izbové rastliny

+ Podporí rast koreňov a zabezpečí vyššiu tvorbu kvetov a plodov až o 34%

+ Stimuluje rast rastlín po poškodení škodcami a chorobami

+ Základnou surovinou je vermikompost, ten je bohatým zdrojom huminových a fulvinových kyselín

+ Humusové látky obsiahnuté v prípravku obmedzujú únavu pôdy a jej vyčerpanie, potreba presádzania sa predlžuje

+ Aplikácia prevádzajte zálievkou alebo postrekom na list

a) na urýchlenie rastu a celkovú vitalitu 1 x za 14 dní od marca do septembra a 1 x mesačne od októbra do februára

b) na oslabené rastliny ako ozdravovaciu kúru aplikujte 4 x po sebe v týždňovom intervale

PREDAJŇA VO VAŠOM OKOLÍ

TIP

NA PESTOVANIE

Základným kameňom je KVALITNÝ SUBSTRÁT

Všeobecne platí, že substrát by sa mal obnovovať na začiatku každej sezóny. Vybrané substráty z radu AGRO obsahujú kôrový humus, ktorý je bohatým zdrojom živín  a dokáže rastliny lepšie ochrániť napríklad pri výkyvoch v zálievke. Ďalším benefitom je štartovacia dávka hnojiva, vďaka ktorej môžete začať s prihnojením až po 4 – 6 týždňoch.

Prvým pilierom je PRAVIDELNÁ VÝŽIVA

Každá rastlina má špecifické nároky na živiny. Pokiaľ chcete dať svojej záhrade to najlepšie , siahnite po osvedčenom 100% vodorozpustnom kryštalickom hnojive KRISTALON. Vo vegetačnom období aplikujte zálievkou 1x za 14 dní podľa odporúčaného dávkovania na obale. Na zvýšenie účinku hnojiva striedajte so zálievkou Vitality Komplexu v dvojtýždňových intervaloch. V období vegetačného pokoja sa cyklus predlžuje na mesiac.

Druhý pilier tvorí STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA

Na pestovanie rastlín neexistuje univerzálny návod. Preto si na začiatku dobre naštudujte požiadavky na stanovište a zálievku každej konkrétnej rastliny. Priebežne kontrolujte, či nebola vaša rastlina napadnutá škodcami či chorobami. Najčastejší výskyt je na spodnej strane listu. Pri podozrení vyhľadajte odbornú pomoc v záhradnom centre alebo vyskúšajte online poradňu na www.agrocs.sk.