Komplexná výživa na všetky rastliny

+ Je možné využiť v celej záhrade – okrasnej aj úžitkovej, na vonkajšie aj izbové rastliny

+ Podporí rast koreňov a zabezpečí vyššiu tvorbu kvetov a plodov až o 34%

+ Stimuluje rast rastlín po poškodení škodcami a chorobami

+ Základnou surovinou je vermikompost, ten je bohatým zdrojom huminových a fulvinových kyselín

+ Humusové látky obsiahnuté v prípravku obmedzujú únavu pôdy a jej vyčerpanie, potreba presádzania sa predlžuje

+ Aplikácia prevádzajte zálievkou alebo postrekom na list

a) na urýchlenie rastu a celkovú vitalitu 1 x za 14 dní od marca do septembra a 1 x mesačne od októbra do februára

b) na oslabené rastliny ako ozdravovaciu kúru aplikujte 4 x po sebe v týždňovom intervale

PREDAJŇA VO VAŠOM OKOLÍ
TIP: pokiaľ si nechcete lámať hlavu so špeciálnymi prípravkami, nikdy neurobíte chybu s kombináciou AGRO ZÁHRADNÍCKEHO SUBSTRÁTU, KRISTALONU GOLDVITALITY KOMPLEXOM PRE VŠETKY RASTLINY.

TIP

NA PESTOVANIE

Základným kameňom je KVALITNÝ SUBSTRÁT

Všeobecne platí, že substrát by sa mal obnovovať na začiatku každej sezóny. Vybrané substráty z radu AGRO obsahujú kôrový humus, ktorý je bohatým zdrojom živín  a dokáže rastliny lepšie ochrániť napríklad pri výkyvoch v zálievke. Ďalším benefitom je štartovacia dávka hnojiva, vďaka ktorej môžete začať s prihnojením až po 4 – 6 týždňoch.

Prvým pilierom je PRAVIDELNÁ VÝŽIVA

Každá rastlina má špecifické nároky na živiny. Pokiaľ chcete dať svojej záhrade to najlepšie , siahnite po osvedčenom 100% vodorozpustnom kryštalickom hnojive KRISTALON. Vo vegetačnom období aplikujte zálievkou 1x za 14 dní podľa odporúčaného dávkovania na obale. Na zvýšenie účinku hnojiva striedajte so zálievkou Vitality Komplexu v dvojtýždňových intervaloch. V období vegetačného pokoja sa cyklus predlžuje na mesiac.

Druhý pilier tvorí STAROSTLIVOSŤ A OCHRANA

Na pestovanie rastlín neexistuje univerzálny návod. Preto si na začiatku dobre naštudujte požiadavky na stanovište a zálievku každej konkrétnej rastliny. Priebežne kontrolujte, či nebola vaša rastlina napadnutá škodcami či chorobami. Najčastejší výskyt je na spodnej strane listu. Pri podozrení vyhľadajte odbornú pomoc v záhradnom centre alebo vyskúšajte online poradňu na www.agrocs.sk.